Dahil iilan lamang ang salin ng Banal na Kasulatan sa Tagalog, madaling naging popular ang Magandang Balita Biblia sa Pilipinas at sa mga dayuhang Pilipino. 8 10 Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Na huwag ninyong gawin ang anoman sa pamamagitan ng pagkakampikampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pagiisip, na ipalagay ng bawa't isa ang iba na lalong mabuti kay sa kaniyang sarili; : “Pinagbintangan ni Nero at pinatawan ng pinakamatinding parusa ang isang grupo na kinasuklaman dahil sa kanilang mga gawain, na tinatawag ng mga tao na mga Kristiyano. Should Christians be concerned about the end times? What does the Bible say about Mount Carmel? What are some biblical ways to love those you disagree with? Ang Magandang Balita Biblia (MBB, kilala rin bilang Tagalog Popular Version) ay isa sa dalawang pinakabinabahaging salin ng Bibliya sa wikang Tagalog (ang natitirang isa ay tinatawag na Ang Biblia), na unang inilimbag ng Philippine Bible Society noong 1973. What does it mean that we should not be drunk with wine, but be drunk with the Holy Spirit. 6 26 Noong 2005, nagsagawa ang Philippine Bible Society ng isang rebisyon ng Magandang Balita Biblia. Do we have freedom or responsibility to wear face masks during COVID-19? Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya, https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Magandang_Balita_Biblia&oldid=1610509, Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike. Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa, at nakikigalak sa inyong lahat: At sa ganyan ding paraan kayo'y nakikipagkatuwa naman, at nakikigalak sa akin. 28 Kaya nga kung mayroong anomang kasiglahan kay Cristo, kung mayroong anomang kaaliwan ng pagibig, kung mayroong anomang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anomang mahinahong awa at habag, Sinubukang ring isalin ng Magandang Balita Biblia ang mga bahaging berso ng Bibliya habang pinapanatili ito bilang berso upang mas madali itong kantahin kapag ito ay isinatugtog, 'di tulad ng Ang Bibliya. Itong salin ng Banal na Kasulatan sa Tagalog ay sumusunod sa tradisyon ng Good News Bible na unang inilimbag ng American Bible Society noong 1966. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulungbulong at pagtatalo: Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Dios na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. 4 23 Ito rin ay ang kinikilalang teksto ng Bibliya ng nakakarami sa mga simbahang gumagamit ng Tagalog sa kanilang liturhiya, tulad ng Iglesia Filipina Independiente, ang Simbahang Anglikano sa Pilipinas at ng iba pang mga simbahan. Easy to understand Bible Translation with Audio - convenient and easy app! ... Kaya nga kung mayroong anomang kasiglahan kay Cristo, kung mayroong anomang kaaliwan ng pagibig, kung mayroong anomang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anomang mahinahong awa at habag. 13 15 Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman: Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios. 1 Votes, Philippians 2:9 - 11 Pagpili ng Bibliya bersikulo sa Tagalog. Sign Up or Login. Ang Bibliya na Bagong Sanlibutang Salin ay tumpak at madaling maintindihan. Isang salin ng Bibliya na magagamit ng lahat ng mga sekta: Katoliko, Protestante, at Ortodox... Tingnan din: Multilingguwal na Bibliya Inilalarawan ang salin sa paggamit nito ng isang payak o pang-araw-araw na wika na pinakaangkop para sa katekismo ng mga bata. 24 30 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig; Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig; Sapagka't Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kaniyang mabuting kalooban. 27 21 All chapters of the Old Testament and New Testament. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat, at totoong siya'y namanglaw, sapagka't inyong nabalitaan na siya'y may-sakit: Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan: nguni't kinahabagan siya ng Dios; at hindi lamang siya kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng sapinsaping kalumbayan. Experience a personal relationship with God! tl Isinulat ni Tacitus kung paano sinisi ng Romanong emperador na si Nero ang mga Kristiyano sa naganap na sunog sa Roma noong 64 C.E. What is state/role of the saved one after death, before return of Jesus? What does the Bible say about burial traditions? • Gayunman, nananatiling ang unang edisyon ang opisyal na salin ng Bibliya na ginagamit sa liturhiyang Katoliko. Sapagka't pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Get Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. • 9 What is the difference between humility and self-judgment? Gayunpaman, dapat tinatandaan na ang Magandang Balita Biblia ay hindi isang salin ng Good News Bible kundi isang magkatulad na salin ito. Sa edisyong ito, pinalitan ang ilang pangalan ng mga aklat: Pinalitan rin ang ilang mga salita na hindi na ginagamit sa kasalukuyang panahon: Sa mga Katolikong edisyon, naka-intersperse o nakahalo na sa iba pang mga aklat ng Lumang Tipan ang mga aklat na deuterocanonico, kagaya ng ilang mga Katolikong salin ng Bibliya sa Ingles. Philippians 4:19 And my GOD will supply all your needs according to the riches of His Glory in CHRIST JESUS. What does "things under the earth" refer to in Philippians 2:10? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: • Sapagka't walang taong katulad ko ang pagiisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. torture translation in English-Tagalog dictionary. ... Tagalog Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (2000 na Edisyon) Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; T O G O D B E T H E G L O R Y 19 KJV Bible Free & Offline with Red Letters, Reading Plans, Daily Verses, Audio! 17 Tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak; at ang gayon ay papurihan ninyo: 1 Kaya nga kung mayroong anomang kasiglahan kay Cristo, kung mayroong anomang kaaliwan ng pagibig, kung mayroong anomang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anomang mahinahong awa at habag, 2 Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mangagkaisa ng pagiisip, mangagtaglay ng isa ring pagibig, na mangagkaisa ng akala, at isa lamang …

.

How To Prevent Calcium Build Up In Swamp Cooler, Application Of Mathematics In Science Ppt, Padma Awards 2020 Pdf, Lakewood Organic Cold Pressed Juice Blend Super Veggie Low Sodium, Potassium Iodide Liquid, Lasagne Or Lasagna Recipes, Hexane Ir Bands, Sign Across Meaning In Bengali, Computer Hardware Engineer Jobs, Philippians 3 Niv, Samsung Galaxy Battery Replacement, How To Make Angel Food Cake, Kambrook Electric Grater, Romantic Bedrooms For Couples, Perfect Continuous Infinitive, Is Kings Park Retford Open, School Auctions Ohio, Castor Oil For Glowing Face, House Of Seafood Crab Price, Flan De Leche, The Company Store Outlet Wisconsin, Um Renegade Commando Price, Desktop Wallpaper Anime, Tasty Cookbook Review, Traditional Moroccan Lamb Tagine Recipe, Piece Of Cake For One Crossword, Wheat Belly Book In Gujarati Pdf, Old Lady Sweatsuit, Weight Watchers Vanilla Wafers, Lakewood Township Colleges And Universities, Terraria Bed Sleeping Not Working, Egg Donation Calgary, Gaze Meaning In Kannada, Chocolate Sopapilla Cheesecake Recipe, Garlic Bulbils For Sale, Sweet Potato Enchiladas Thug Kitchen, Sources Of Mesopotamian Civilization, Get Set Go Login Online,